Mutualista izan eta 120 egun edo gutxiagoko epealdian onuradunak

Zerbitzu hau gomendatu

2. Eta 3. motak/04/18ko ebazpena dela. (05// 06 (2016).

Atzerrian osasun-laguntza emateko Mugeju bidez kontratatzen duten aseguru poliza kolektiboa dago gaur egun, SOS SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑÍA aseguru konpainiarekin, kasu hauetan:

 

a) MUTUALISTAS DESTINADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR UN PERÍODO INFERIOR O IGUAL A 120 DÍAS.

Este colectivo tendrá derecho a la prestación sanitaria con un contenido análogo al que se facilita en territorio nacional, de acuerdo con la cartera de servicios de asistencia sanitaria de Mugeju.

Premiazko laguntza emango zaie, eta ez kontratuan ezarritako eran eta baldintzetan demorable aseguru konpainiarekin sinatutako SOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Estalitako joanez gero, aseguru kontratua ez joatea edo gastuaren muga gainditzea, bertan jasota, gehiegizko gastua urteko zenbatekoa itzuliko Mugeju eta haren zerbitzuak eta edukiak betetzeko (gehienez, eskabidea aurkeztu eta agiri alegia.

 

b) ONURADUNAK EZIN DIRELA LEKUZ ALDARAZITAKO MUTUALISTA ETA HAIEN LANARI, 120 DÍAS PERÍODO BATEAN EDO GUTXIAGOKOA.

Talde horretan 120 egunera bitartean izango du gehienez, -sin denbora-muga, ikasketengatik gero osasun-laguntza jasotzeko premia eta joan-etorriak eaen demorable ez egiteko, kontratuan ezarritako eran eta baldintzetan EMATEKO sinatutako aseguru konpainiarekin COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Epe hori igarota, ez da inolako gasturik itzultzea.

O prestazio hau erabiltzeko, mutualistak telefonoz deitu behar du S.O.S. telefonoa irudian, + 34 91 572 COMPAÑÍA ASEGURU-ETXEA erreferentzia egiten al poliza-zenbakia 43 43 42546 .