Mutualistak desplazatu 120 egun baino gehiagoz, eta beste kasu batzuk erabili.

Zerbitzu hau gomendatu

1 Modalitatea. 18 / 04 / Erabakia (EAO, 05 / / 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko aldez aurretik eskatu behar du alta, Mugeju mutualista bere Nazioarteko DKV, eskabide inprimakia aurkeztu behar da, eta frogagiriak.

Mugeju no atenderá ninguna solicitud de pago o reintegro de gastos sanitarios en países fuera del territorio nacional, si el mutualista no hubiera solicitado con antelación el alta en esta modalidad sanitaria.

Modalitate hau eta eskura dauden mutualisten eragina honako kasu hauetan, betiere osasun eskubidea egiaztatzen ez dutenak edo helmugako estatuan egoitza:

a)  Mutualistas destinados o que presten sus servicios fuera del territorio nacional por un período superior a 120 días.

b) Mutualisten izan diren encontrándose atzerriko herrialde batean, zerbitzuan baja, erretiro edo ezintasun iraunkorra.

c) egoitza europako batasuneko herrialderen batean finkatzen dituzten Mutualista, Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta suitzan.

d) ezkontidearen edo Mutualista ekartzen dituen pertsona edo antzeko harreman afektiboa egonkor batean.

e) aurreko idatz-zatietan jasotzen dituzten mutualista, haiekin batera.

f) dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo Mutualista genero-indarkeria dela - eta, betiere, egoitza atzerrian 120 egun baino gehiagokoa denean erabiliko duen eszedentzia egoera dela eta.

Mugeju facilitará la asistencia sanitaria en el país de destino o residencia a través del contrato con DKV Internacional, con un contenido análogo a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional.

Los gastos sanitarios que excedan de la cobertura del mencionado contrato podrán ser reintegrados por Mugeju hasta el límite de la cartera de servicios, previa presentación del impreso de solicitud de reintegro y de la documentación justificativa.