Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena eta haurdunaldiko arriskuagatik eta edoskitze aldian

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Aldi baterako ezintasuna

Se consideran en situación de Incapacidad Temporal los funcionarios que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 374 y 375) y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (artículos 19 y 20), aprobado por real Decreto Legislativo 3/2000, hayan obtenido licencia por enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de las funciones públicas.

Oinarrizko araudi hori jasota dago aurreko paragrafoan aipatutako legezko aginduak eta Araudia (93 (82 artikuluetan al Dute, epailearen 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4/8/( BOE).

Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena jasotzeko eskubidea eman al da bere gaixotasuna luzatzea dagokion irudian, Mugeju zazpigarren hilabetetik irudian (lehen sei urteetan, eskubidea dute justizia administrazioko funtzionarioen ordainsari guztiak).

Aldi baterako ezintasuna eragin duen tratamendu berdina eta emakumearen egoera lortu duen funtzionarioa edo lizentzia, haurdunaldiko bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaro naturaleko arriskua.

Laguntzaren zenbatekoa finkoa eta aldaezina da (beraz, ez Du desegiten da, eta hurrengo bietan zaharrena cuantidades:

  • El 80 por 100 de las retribuciones básicas devengadas (sueldo y trienios), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al primer mes de licencia.
  • 100Eko 75 ordainsari osagarriek sortutako lehenengo hilabeteko baimena.

Horrela kalkulatutako Laguntza zenbatekoa Osorik (gehienez ere hilabete osoak ordainsari osagarrien kasuan, lehenengo lizentzia irudian.

Urteko zenbatekoa handiagoa bada, Diru-laguntzak, zenbatekoa murriztuko da, gehiegizko.

Subsidioa da, beste arrazoi batzuen artean,:

  • Bukatzeko, gaixotasunagatiko lizentzia.
  • Transcurso del plazo máximo de duración de incapacidad temporal, previsto en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
  • Erretiroa aitortzea.
  • Heriotza.

 

Haurdunaldiko eta edoskitzaro naturaleko arriskua

Lizentzia eskuratu duen egoeraren mutualista haurdunaldiko arriskuagatik edo bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaroan naturalaren izaera bera izango dela eta Aldi Baterako Ezintasunaren ondorio izatea, baina beste prestazio ekonomikoa subsidio bat egingo al da aldi baterako ezintasunagatiko sorospena, Mugeju sortutako ordainsari osagarrien zenbateko bera al 100eko lehenengo hilabeteko baimena.

Fitxategi erlazionatuak