Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

31. 1991 (Legea, abenduaren 30ekoa, Estatuaren aurrekontu orokorren (1992, Mugeju arloan ematen zuen ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba izateagatik, mota eta kargupeko seme-alabengatik jasotako famili laguntzak.
 
12.1 Artikuluak (f) eta 21.3 legegintzako errege dekretuak onartutako testu bateratua (3/2000 berariaz jasotzen dute, Mugeju prestazioen artean, kargupeko seme-alabarengatik ematen duten ” “ bitartez, Ix. Kapitulua (Ii. Titulua (erregulatzeko irudian, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.
El Real Decreto 1335/2005, dictado en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, desarrolla la normativa legal por hijo a cargo con discapacidad.

 
Mutualismoa Erregelamendua (judiziala, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (BOE )/4/8) arautzen du, prestazioa 109, 110 eta artikuluen arabera.

 
Hileko diru-kopurua emango da, eta ondorioz, seme-alaba edo harrerako adingabe ezinduak, adinaren arabera zehazten da, alegia, beste norbaiten beharra ezintasuna urteko lehiaketa.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada (2019 Urtera)
Taldea Sortu Laguntzaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (Minusbalioa %33 ≥) 83,33
18 Urtetik gorakoak (% 65eko Minusbalioa ≥) 392,00
18 Urtetik gorakoak (% 75 eta beste norbaiten beharra Duten ≥) 588,00

 

El causante no pierde la condición de hijo o menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo, por cuenta propia o ajena, siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional.
 
Ezarri da, lanbide arteko gutxieneko soldataren 2019 900,70 euro/hilean (12.600,00 euro urtean).
 
La percepción de las asignaciones económicas por hijo a cargo con discapacidad mayor de 18 años, es incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de jubilación o invalidez en la modalidad no contributiva y con la condición de beneficiario de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, o de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
 
La solicitud deberá formularse en el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial a tal efecto, acompañada de la documentación que el mismo se indica.
 
Inprimaki hori bera egiten du obtenerse Badizkiote (Zerbitzu Zentralak eta ordezkaritzak Probintziako) descargarse Mugeju eta Web orrian.