Erditze multipleko kasuetan Laguntza Ekonomikoak

Zerbitzu hau gomendatu

Laguntza hauek, honako bi ezaugarri ditu:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Oinarrizko artikuluetan jasota dago araututa. 111 (117 Araudia (al Dute, epailearen 1026 / 2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. (BOE) / / 08 04)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Tendrán derecho a este subsidio, los mutualistas, en los casos de maternidad por parto múltiple o de acogimiento preadoptivo o permanente múltiple o de paternidad o maternidad por adopción múltiple.

Bateragarria da zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik ematen den ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa.

Laguntzaren urteko zenbatekoa biderkatuta ateratzen den kopurua izango da: 24 (sei asteko nahitaezko atsedenaldiak () (urteko gertakizun irudian (dagokion arautzen duen hartzekoaren irudian, gorputz mutualistak dagokion, eta emaitza hori bider 365 eginez gero, seme-alaben kopurua biderkatuko da Produktua, erditu baino lehen edo bigarren aurrera jaio edo adoptatutako adingabeak dituzten aldi berean:

Amatasunagatiko sorospen berezia, erditze anizkoitza izanez gero.

Laguntza = (x 42 egun duen gertakizunaren egunean egin zuten / 365 egun) x (1 - batera seme-alaba kopurua)
Taldea 2019 Arautzen duela (euro / urte)
A1 41.807,75
A2 32.903,75
B 28.812,57
C1 25.270,64
C2 19.993,26

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariado Judicial, Médicos Forenses y Facultativos del INT. y C.F.
A2: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Técnicos Especialistas de INT y CF y Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes.
C1: Izapidetze prozesal eta administratiboko kidegoa eta Laborategiko laguntzaileen kidegoa eta AKTOREAK (IK.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Ordainketa bakarreko prestazioa da erditze anizkuna zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata (multiplo batera, azken hori finkatutako koefiziente bat) eginez ateratzen den arabera, urteko aldi berean jaiotako haurren kopurua.

Erditze anitzeko ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa

Tendrán derecho a esta prestación de pago único, los mutualistas, en los casos de maternidad por parto o de adopción múltiple, con el objeto compensar, en parte, el aumento de gastos que produce en las familias el nacimiento o la adopción de dos o más hijos por parto o adopción múltiples.

Bateragarria da subsidio bereziaren kasuan eta amatasun edo aitatasunagatiko erditze, adopzio edo harrera anizkoitza

Prestazioa ordainketa bakarrekoa da eta horren zenbatekoa ordaindu behar da, 4, 8 edo 12 hileko gutxieneko soldata halako egunean indarrean den lanbide jaio edo adopzioaren ebazpen judiziala, seme-alaba edo gehiago dutenak diren arabera 2,3

Odolekoak hala adoptatutakoak edo gehiagoko minusbaliotasun batek seme-alaben% 33 irudian, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alabak Hileko zenbatekoa (urteko LGS baino. 2019. Urtea zenbatekoa
12 01 / 01 Eta 31 bitartean egindako / / / eragileak 2019 2019
2 4 3.600,00 euroko
3 8 7.200,00 euro
4 edo gehiago 12 10.800,00 euro

900 Euro / hilean LGSREN 2019-. ED / 1.462 2018ko abenduaren 21eko