Gizarte Ongizateko funtsa

Zerbitzu hau gomendatu

Premia larriko egoeretarako aparteko laguntza ekonomikoak ere egon daitezkeen onuradunek edo mutualista, aurrekontuko mugen barruan

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán, hasta donde alcance presupuestariamente, las circunstancias especiales y de extrema necesidad en que puedan encontrarse los mutualistas, derivadas de situaciones como las siguientes:

 • Eritasun zeliakoa.
 • Gaixotasun kronikoak eta buruan.
 • Premia larriko egoerak.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuradun izatea, Mutualitate Orokor Judizialak estatuko irudian emandako alta egoeran edo egoera horretan egotea gerta beharra eta diru-laguntza eskatzeko unean.
 • Egindako gastuak, laguntza eskatzen den ekitaldian sortutako eduki behar dira laguntza eskatzen den.

Dokumentazioa

 • Solicitud en modelo normalizado, que se puede descargar de la página web de esta Mutualidad, u obtenerse en los Servicios Centrales o en las Delegaciones Provinciales.
 • Famili unitatearen urteko ERRENTA aitorpenaren fotokopia konpultsatua, aurreko urteko ekitaldian irudian, Mugeju baimena edo laguntza eskatzen den sinadura, bertan ageri den eskaera, datu horiek eskuratu ahal izateko dagokion herri-administrazioari.
 • Urteko gastua justifikatzeko jatorrizko fakturak.
 • Txosten medikoak edo bestelako padecida duen egoera.

Aurkezteko epea

 • Del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.