Gizarte Ongizateko funtsa

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Premia larriko egoeretarako aparteko laguntza ekonomikoak ere egon daitezkeen onuradunek edo mutualista, aurrekontuko mugen barruan

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán, hasta donde alcance presupuestariamente, las circunstancias especiales y de extrema necesidad en que puedan encontrarse los mutualistas, derivadas de situaciones como las siguientes:

 • Eritasun zeliakoa.
 • Gaixotasun kronikoak eta buruan.
 • Premia larriko egoerak.

Baldintza orokorrak

 • Mutualista edo onuradun izatea, Mutualitate Orokor Judizialak estatuko irudian emandako alta egoeran edo egoera horretan egotea gerta beharra eta diru-laguntza eskatzeko unean.
 • Egindako gastuak, laguntza eskatzen den ekitaldian sortutako eduki behar dira laguntza eskatzen den.

Dokumentazioa

 • Eskaera eredu arautuan, deskarga daitekeen webgune honen Badizkiote, zerbitzu zentraletan nahiz ordezkaritzetan edo obtenerse Probintzialak.
 • Famili unitatearen urteko ERRENTA aitorpenaren fotokopia konpultsatua, aurreko urteko ekitaldian irudian, Mugeju baimena edo laguntza eskatzen den sinadura, bertan ageri den eskaera, datu horiek eskuratu ahal izateko dagokion herri-administrazioari.
 • Urteko gastua justifikatzeko jatorrizko fakturak.
 • Txosten medikoak edo bestelako padecida duen egoera.

Aurkezteko epea

 • Aurtengo urtarriletik abendura bitartean irudian.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.