Erretiro laguntza

Zerbitzu hau gomendatu

Gizarte prestazioa JUBILACIÓN LAGUNTZA es una prestación de pago único, correspondiente al grupo de “prestaciones sociales”, actualmente recogidas en el artículo 12.1,e del TR de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Especial de Seguridad Social del Personal al servicio de la Administración de Justicia (aprobado por R.D. Legislativo 3/2000) y anteriormente previstas en el artículo 10.1,e) del R.D. Ley 16/1978 (creador de la Mutualidad General Judicial).

La prestación está regulada por el artículo 103 (Asistencia al Jubilado) del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. BOE de 4/8/2011), siendo beneficiarios de la misma únicamente los mutualistas que se jubilen con carácter forzoso por razón de edad, así como los que se jubilen por incapacidad permanente para el servicio, al llegar a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. De acuerdo con lo previsto en la Disposición final tercera del Real Decreto por el que se aprueba el citado Reglamento, éste entró en vigor el día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial del Estado.
 

Onuradunak

Sorospena jasotzeko eskubidea dute erretiro irudian (funtzionarioak izanik, egoera aktiboan, zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzia familiartekoak zaintzeko edo genero-indarkeria dela - eta izango den guztia mutualista Mutualitate Orokor Judizialak, igarota erretiratzen dira.

a) behar adina izango dela.

b) ezgaitasunagatik, heltzen al den nahitaezko jubilazio-adina betetzeko.
 

Laguntzaren edukia

Laguntzaren ordainketa da, behin bakarrik, hilabete bateko (bi urteko zenbateko osoa ohiko azkeneko nominan agertzen diren oinarrizko lansariak jaso behar da lanean.

Eskaera aurkezteko epea

a) erretiro adina ezinbesteko kasuan, sei hilabete, eguerdiko hasita hurrengo irudian, jubilazio honetarako ezarritako data baino.
b) erretiro hori, kasuan zerbitzurako ezintasun iraunkorra: sei hilabete, hurrengo irudian, eguerdiko hasita, erretiroa hartzeko adina betetzen den egunetik izango duen adina funtzionario kidegoan edo eskalan alegia.
 

(Eskuineko iraungitzea

Sei hilabete igaro arte, aurreko atalean adierazitako eskubidea iraungi egingo da.