Erretiro laguntza

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Gizarte prestazioa JUBILACIÓN LAGUNTZA ordainketa bakarreko prestazioa da, talde sozialen ” “ dagokion irudian, 12.1 atalean jasotako unean, eta HM (buruzko indarreko legexedapenen irudian (gizarte segurantzako erregimen berezia Langile justizia-administrazioko (ed legegileak onartutako 3/2000) eta 10.1 artikuluan jasotako lehen, eta) eta (16) Ed Legearen (sortzailea, Mutualitate Orokor Judizialak).

103. Artikuluan araututa dagoen prestazioa (irudian, Erretiroa Hartu) Epailearen Arautegi Dute (alegia, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. 2011/4/8 BOE), eta bertan jasotzen Ez diren eta, adinagatik nahitaez igarota erretiratzen mutualisten nahiz igarota erretiratzen diren zerbitzurako ezintasun iraunkorra dutenek, jo al nahitaezko jubilazio-adina betetzeko data. azken xedapenetako hirugarrenean Xedatutakoaren arabera (araudi hori onartzen duen Errege Dekretua, hurrengo egunean indarrean al Du aldizkari ofizialean argitaratu zuten Egoera.
 

Onuradunak

Sorospena jasotzeko eskubidea dute erretiro irudian (funtzionarioak izanik, egoera aktiboan, zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzia familiartekoak zaintzeko edo genero-indarkeria dela - eta izango den guztia mutualista Mutualitate Orokor Judizialak, igarota erretiratzen dira.

a) behar adina izango dela.

b) ezgaitasunagatik, heltzen al den nahitaezko jubilazio-adina betetzeko.
 

Laguntzaren edukia

Laguntzaren ordainketa da, behin bakarrik, hilabete bateko (bi urteko zenbateko osoa ohiko azkeneko nominan agertzen diren oinarrizko lansariak jaso behar da lanean.

Eskaera aurkezteko epea

a) erretiro adina ezinbesteko kasuan, sei hilabete, eguerdiko hasita hurrengo irudian, jubilazio honetarako ezarritako data baino.
b) erretiro hori, kasuan zerbitzurako ezintasun iraunkorra: sei hilabete, hurrengo irudian, eguerdiko hasita, erretiroa hartzeko adina betetzen den egunetik izango duen adina funtzionario kidegoan edo eskalan alegia.
 

(Eskuineko iraungitzea

Transcurrido el plazo de seis meses indicado en el apartado anterior se producirá la caducidad del derecho.