Erretiro pentsioak

Zerbitzu hau gomendatu

Eragileak eta onuradunak

Ondorioz, beharrezkoa da pentsioa jasotzeko eskubidea izatea, Bertan dauden hiru aukeretako bat mutualista unean (gertakaria izan funts bereziaren ondorioz, gaurdaino etengabe kotizatu erretiroa.

Nahitaezko erretiroa, ezintasun edo mutualista adina: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa hartuta irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte baino gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); ezarritako nahitaezko jubilazio-adina da 65 urtera: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa eragin duen irudian.

Mutualistas jubilados voluntarios (funcionarios con 30 o mas años de servicios y, al menos, 60 de edad, según el artículo 28.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas) pertenecientes a Cuerpos cuya edad de jubilación forzosa esta fijada a los 70 años (Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios): Para este grupo se aplica en los propios términos en que aparecen redactados los artículos 42 y 19 de los Reglamentos de las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal, respectivamente, a tenor de los cuales el jubilado voluntario no entrará en el disfrute de la pensión hasta que cumpla la edad señalada para la jubilación forzosa, salvo que, al producirse aquella, tuviera 40 o más años de servicios y, al menos, 65 de edad. (Criterio del Servicio Jurídico del Estado en Informe interesado al efecto).

Izaera juridikoa

Pentsioen Funtsa Bereziko (herri izaera dute; beraz, muga hauek lotuta daude eta horiek jasotzen diren pentsioak buruzko arauak.

Por lo que si un pensionista percibe por otro sistema público (Clases Pasivas, Seguridad Social, etc.) pensión o pensiones que alcanzan el límite máximo de percepción que anualmente se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la pensión que le pudiera corresponder en el Fondo Especial se le reconocerá, pero, por efecto de la limitación, no le será abonada.

Zenbatekoa

Los importes de las pensiones están fijadas por Cuerpos / Escalas en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal; y por Cuerpos y años de cotización la de Auxiliares.

En la Mutualidad de Previsión, los importes íntegros mensuales (14 pagas anuales) oscilan entre los 220,23 euros (cuantía inicial) y 114,19 euros (cuantía final), para los Cuerpos Superiores, y los 130,50 euros (cuantía inicial) y 60,10 euros (cuantía final), para los de la categoría inferior.

Mutualitateak, Udal justiziaren, hileko pentsioaren zenbateko osoa urteko itsatsita dago Taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, Epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake epaitegietako Idazkariak, ofizial, laguntzaile eta agenteen) bere baitan hartuko dituen mutualistak, 66,11 euro da (hasierako zenbatekoa) eta 36,06 (azken zenbatekoa), lehenengo taldearentzat, eta 54,09 (hasierako zenbatekoa) eta 25,24 (azken zenbatekoa), 2. talderako.

En la Mutualidad de Auxiliares, las tablas de pensiones (una por cada Cuerpo integrado en la misma: Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes) tienen fijados los importes de las mismas (cuantías iniciales) en función de la pensión base correspondiente a cada Cuerpo y de los años completos de cotización (la cuantía inicial de la pensión es la resultante de incrementar la pensión base en un 2 por ciento de la misma por cada año de cotización, siendo el incremento mínimo del 20 por ciento( aplicable a los mutualistas con menos de 10 años de cotización).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 120,54 bitarteko pentsioak, 106,64, 95,04 eta 83,45 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 190,86, 168,85, eta 150,48 132,13 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (al) dira atal bakoitzaren urteko zenbatekoa mutualista horretan (37,56 (36,06 (30,05 32,45 eta, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak, hurrenez hurren)

>

Reconocimiento y pago (aplicación de las normas sobre límite de percepción y concurrencia de pensiones públicas)

Mugeju ildoari, hau da:

  1. Urteko pentsioa jasotzeko eskubidea aitortu zuten Funts Berezia, baina hura ordaindu gabe, baldin eta interesatuak aitortutako zenbatekoa beste erakunde publikoetatik jasotzen baitu venia, edo joan jasotzea, gehienezko muga baino handiagoa bada, jasotzen diren pentsio publikoak jasotzea dagokion urteko aurrekontuen legean.
  2. Eskubide aitortu eta ordaintzeko pentsioaren urteko ateratzen direnean, horien zenbatekoa ez da bestelako pentsioak jasotzeko gehienezko muga irudian, gehitu, baina dagokion irudian, funts bereziaren muga hori gainditzen bada.
  3. Urteko aitorpena eta ordainketa Osoa jasotzeko eskubidea ere, baldin eta pentsio publiko guztien batura, urteko Funts Berezia dela, gehienezko muga gaindituko ez da jaso.