Erretiro pentsioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Ondorioz, beharrezkoa da pentsioa jasotzeko eskubidea izatea, Bertan dauden hiru aukeretako bat mutualista unean (gertakaria izan funts bereziaren ondorioz, gaurdaino etengabe kotizatu erretiroa.

Nahitaezko erretiroa, ezintasun edo mutualista adina: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa hartuta irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte baino gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); ezarritako nahitaezko jubilazio-adina da 65 urtera: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa eragin duen irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte edo gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); Gorputz hori finkatzen diren nahitaezko jubilazio-adina 70 urterekin (magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari). talde Horri doazkion terminoetan idatzita ageri ditu, 42. artikuluan eta erregelamenduak 19. Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateen, hurrenez hurren, horien arabera, borondatezko langileak txokoa ez da adierazi den adina bete arte pentsioa, erretiroa hartzeko, baina hura al producirse, zerbitzuen eta 40 urte edo gehiago izatea, ez al du 65 urte. (Zerbitzu Juridikoak Txostena izan nahi al zuten Egoera (Irizpidea).

Izaera juridikoa

Pentsioen Funtsa Bereziko (herri izaera dute; beraz, muga hauek lotuta daude eta horiek jasotzen diren pentsioak buruzko arauak.

Beraz, jaso duen beste sistema publikoren batek (Klase, gizarte segurantza, eta abar) dituzten pentsio edo pentsioen gehieneko zenbatekoa urtero finkatuko da urteko aurrekontuen legean jasotzen den Egoera, pentsioa emango zaio, funts bereziaren legokiokeen, baina ez dela eta, ez zaizkio ordainduko da.

Zenbatekoa

Kidegoak/eskalak, pentsioak zenbatekoak ezartzen dira Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateak, kotizatutako urteak, eta laguntzaileen kidego bakoitzeko.

Mutualitateak, Aurreikuspen eta hilero zenbateko Osoak (14 pagatan) 220,23 euro bitartekoak dira (hasierako zenbatekoa) eta 114,19 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 130,50 euro (hasierako zenbatekoa), 60,10 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

Mutualitateak, Udal justiziaren, hileko pentsioaren zenbateko osoa urteko itsatsita dago Taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, Epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake epaitegietako Idazkariak, ofizial, laguntzaile eta agenteen) bere baitan hartuko dituen mutualistak, 66,11 euro da (hasierako zenbatekoa) eta 36,06 (azken zenbatekoa), lehenengo taldearentzat, eta 54,09 (hasierako zenbatekoa) eta 25,24 (azken zenbatekoa), 2. talderako.

En la Mutualidad de Auxiliares, las tablas de pensiones (una por cada Cuerpo integrado en la misma: Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes) tienen fijados los importes de las mismas (cuantías iniciales) en función de la pensión base correspondiente a cada Cuerpo y de los años completos de cotización (la cuantía inicial de la pensión es la resultante de incrementar la pensión base en un 2 por ciento de la misma por cada año de cotización, siendo el incremento mínimo del 20 por ciento( aplicable a los mutualistas con menos de 10 años de cotización).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 120,54 bitarteko pentsioak, 106,64, 95,04 eta 83,45 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 190,86, 168,85, eta 150,48 132,13 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (al) dira atal bakoitzaren urteko zenbatekoa mutualista horretan (37,56 (36,06 (30,05 32,45 eta, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak, hurrenez hurren)

>

Aitorpena eta ordainketa (arauak eta mugak betetzen duten aplikazio pentsio publikoen)

Mugeju ildoari, hau da:

  1. Reconocimiento del derecho a la pensión del Fondo Especial, pero sin abono de la misma, cuando el importe de las otras públicas declaradas por el interesado y que ya venia percibiendo, o vaya a percibir, supere el limite máximo de percepción de pensiones públicas que figure en la Ley de Presupuestos del año que corresponda.
  2. Eskubide aitortu eta ordaintzeko pentsioaren urteko ateratzen direnean, horien zenbatekoa ez da bestelako pentsioak jasotzeko gehienezko muga irudian, gehitu, baina dagokion irudian, funts bereziaren muga hori gainditzen bada.
  3. Urteko aitorpena eta ordainketa Osoa jasotzeko eskubidea ere, baldin eta pentsio publiko guztien batura, urteko Funts Berezia dela, gehienezko muga gaindituko ez da jaso.