Perfil del contractant

Recomanar esta p?gina

Amb la finalitat d'assegurar la transpar?ncia i l'acc?s p?blico a la informaci?n relativa a la seua activitat contractual, incloent la dels contractes menors, la Mutualitat General Judicial posa a disposici?n de les persones interessades el seu Perfil de Contractant integrat en la Plataforma de Contrataci?n de l'Estat.

Adem?s de facilitar la desc?rrega de convocat?ries, plecs i documents, realitzar preguntes i aclariments i la presentaci?n d'ofertes a licitacions electr?nicas, permet rebre avisos d'inter?s per al prove?dor, not?cies de licitacions, gesti?n de subscripcions a temes d'inter?s, invitacions, comunicacions d'admissions/exclusions, adjudicacions, etc.

La Plataforma de Contrataci?n de l'Estat, no exclou la v?a tradicional d'acc?s a les licitacions (paper), ni el contacte directe amb el ?rgano de contrataci?n.

Per a l'acc?s s'ha de punxar en el seg?ent enlla?:

PLATAFORMA DE CONTRATACI?N DE L'ESTAT