Sol·licitud de talonaris per mitjans telefònics

Recomanar aquesta notícies

Amb motiu de l'evolució del brot epidémico derivat del Covid-19 (Coronavirus), i la decisió dirigida a les Comunitats Autònomes de clausurar els centres educatius i de majors en el seu àmbit territorial, el Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública va emetre el dia 10 de març passat una Resolució dictant determinades mesures organitzatives a adoptar als centres de treball depenents de l'Administració General de l'Estat, de caràcter excepcional i temporal en funció del desenvolupament dels esdeveniments relacionats amb l'epidèmia, i de les decisions que, si escau, s'adoptin per les autoritats competents.

A l'apartat tercer de la Resolució es disposa que es prioritzarà l'atenció al públic telefònica i telemàtica. En aquest sentit, la Mutualitat General Judicial, mentre segueixi vigent la situació actual, habilitarà la sol·licitud de talonaris de receptes a través de mitjans telefònics, i es procedirà a l'enviament del talonari per correu postal al domicili del mutualista que consti en els arxius de la Mutualitat.

El telèfon on podrà realitzar la sol·licitud és el  91.586.03.00 (Serveis Centrals).

Així mateix, es recorda que sempre es pot fer ús dels mitjans telemàtics a través de la Seu electrònica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es) per realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació, incloent la sol·licitud de talonaris de receptes.