Servicis mínims en MUGEJU

Recomanar esta notícies

A l'atenció de tots els nostres mutualistes

Com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern, comuniquem a tots els nostres mutualistes que la Mutualitat General Judicial continuarà prestant, amb les limitacions que la situació imposa, els servicis essencials per a assegurar una adequada prestació del servici públic.

En este context, i d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries s'ha fet precís establir un protocol que assegure el manteniment de la salut, tant d'usuaris dels nostres servicis com del personal que els atén, i que preguem a tots els mutualistes que es complisca amb rigor:

  • Accedisca a les nostres dependències exclusivament per a aquells tràmits que no puguen realitzar per mitjà de la Seu Electrònica.
  • Si fóra indispensable la seua presència en la Mutualitat, hauran de romandre en les dependències el temps estrictament necessari, complint escrupolosament les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, especialment la de mantindre la distància mínima de seguretat de, almenys, un metro pel que fa a les altres persones del seu entorn.
  • En tot cas, instem al fet que no accedisquen a l'interior de les nostres dependències a aquelles persones que presenten símptomes compatibles amb el coronavirus o hagen estat en contacte amb alguna persona afectada pel COVID-19.

Lamentem les molèsties que esta situació puga ocasionar. Estem segurs de la seua comprensió, com l'estem que tots junts, actuant amb responsabilitat i solidaritat, superarem esta crisi i eixirem d'ella més cohesionats i enfortits.

Arxius associats