Serveis mínims en MUGEJU

Recomanar aquesta notícies

A l'atenció de tots els nostres mutualistes

Com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern, comuniquem a tots els nostres mutualistes que la Mutualitat General Judicial continuarà prestant, amb les limitacions que la situació imposa, els serveis essencials per assegurar una adequada prestació del servei públic.

En aquest context, i d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries s'ha fet precís establir un protocol que asseguri el manteniment de la salut, tant d'usuaris dels nostres serveis com del personal que els atén, i que preguem a tots els mutualistes que es compleixi amb rigor:

  • Accedeixi a les nostres dependències exclusivament per a aquells tràmits que no puguin realitzar per mitjà de la Seu Electrònica.
  • Si fos indispensable la seva presència en la Mutualitat, hauran de romandre en les dependències el temps estrictament necessari, complint escrupolosament les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, especialment la de mantenir la distància mínima de seguretat de, almenys, un metro pel que fa a les altres persones del seu entorn.
  • En tot cas, instem al fet que no accedeixin a l'interior de les nostres dependències a aquelles persones que presentin símptomes compatibles amb el coronavirus o hagin estat en contacte amb alguna persona afectada pel COVID-19.

Lamentem les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar. Estem segurs/segurs de la seva comprensió, com l'estem que tots junts, actuant amb responsabilitat i solidaritat, superarem aquesta crisi i sortirem d'ella més cohesionats i enfortits.

Arxius associats