Nota Informativa sobre Delegacions Provincials

Recomanar aquesta notícies

NOTA INFORMATIVA.- Les nostres Delegacions Provincials es troben fins avui treballant –amb criteris de mínims- en els seus llocs habituals, és a dir, als edificis judicials.

Si es produís l'eventualitat que els edificis judicials arribessin a ser clausurats, les nostres Delegacions seguirien el mateix curs. En tal cas, tots els mutualistes han de saber que els serveis bàsics seguiran prestant-se des d'aquests Serveis Centrals.

En concret, els talonaris de receptes, podran obtenir-se mitjançant la seva sol·licitud via calmi electrònica, preferentment, i per telèfon. Respecte dels visats, podran utilitzar el correu postal ordinari.

Des dels Serveis Centrals els hi farem seguir per correu al seu domicili.

Moltes gràcies per la seva col·laboració