Nou Consultori de MUGEJU al carrer Albarrac?n 31 de Madrid

Recomanar aquesta not?cies

Des del d?a 1 d'octubre est? instal?lat i en funcionament un nou Consultori de la Mutualitat General Judicial situat al carrer Albarrac?n, n?nero 31 de Madrid que s'addiciona a l'elenc de Consultoris d'Assist?ncia M?dica instal?lats als edificis judicials de diverses capitals de prov?ncia del territori nacional per l'atenci?n dels mutualistes en actiu qualsevol que sigui l'opci?n sanit?ria que hagin triat.

Amb aix? se satisf? la necessitat sentida i benvolguda del nombr?s col?lectiu que desempe?a les seves funcions en aquest edifici judicial i en els quals est?n localitzats a la mateixa zona de la ciutat de Madrid ?i se'ls proporciona, de conformitat amb l'acord subscrit amb les compa??as de segur/segur concertades amb la MUGEJU, assist?ncia m?dica prim?ria, en els t?rminos establerts per a tals Consultoris per les autoritats sanit?ries competents.?