Comezo do prazo de presentaci?n de obras - VII Certame de Pintura

Recomendar estas noticias

A Mutualidade Xeral Xudicial, co patrocinio do Banco Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. (BBVA), convoca o VII Certame de Pintura entre os mutualistas e beneficiarios da mesma de acordo ?s bases que se achegan.

Podr?n participar todos os mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU), tanto activos como xubilados, e o persoal que presta servizo nos Servizos Centrais e nas Delegaci?ns Provinciais da Mutualidade.

O concurso est? dotado cunha cantidade total de 4.500 euros e estar? destinado a premiar a adquisici?n das d?as obras, de entre as seleccionadas e designadas polo Xurado nomeado para o efecto. Os premios, por rigorosa orde de preferencia, tendr?n a seguinte dotaci?n econ?mica: 3.000 euros o primeiro premio e 1.500 euros o segundo.

As obras podr?n ser entregadas, persoalmente ou mediante axencia de transporte, entre os d?as 16 de setembro e 11 de outubro de 2019, ambos os inclu?dos, de luns a venres, en horario de 9:30 a 14:00 horas de luns a venres na seguinte direcci?n:

MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL
VII Certame de Pintura
C/ Marqu?s do Douro, 7
28001 ? Madrid.

Arquivos asociados