Devoluci?n d'IRPF per maternitat i paternitat

Recomanar aquesta not?cies

L'Ag?ncia Tribut?ria (AEAT) ha comen?at la devoluci?n de les quantitats retingudes en concepte d'IRPF als mutualistes de MUFACE, ISFAS i MUGEJU que van gaudir de permisos per maternitat i paternitat entre 2014 i 2017.

Aquells que s'hagin acollit a aquests permisos durant 2018 no haver de?n realitzar cap gesti?n, ja que l'AEAT el tendr? en compte d'ofici en les dades fiscals de la campa?a de la declaraci?n de la renda actualment vigent.

Un Reial decret-llei del passat 28 de desembre extendi? a les persones incloses en el mutualisme administratiu la decisi?n ?de la Sala III del Contenci?s-Administratiu del Tribunal Suprem, que en sent?ncia de 3 d'octubre de 2018 determin? que les prestacions p?blicas per maternitat i paternitat de la Seguretat Social est?n exemptes de l'IRPF.

Cal recordar que poden sol?licitar la devoluci?n aquelles persones que hagin gaudit permisos de maternitat i paternitat durant 2014, 2015, 2016 i 2017.

Aix? mateix, ?s important subratllar que el?termini per sol?licitar la rectificaci?n?de la declaraci?n d'IRPF de l'exercici?2014 prescriu l'1 de juliol de 2019.