Comezo do Programa de cribado de cancro colorrectal

Recomendar estas noticias

PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCRO DE COLORRECTAL PARA MUTUALISTAS ADSCRITOS Ás ENTIDADES DE SEGURO PRIVADAS

Deu comezo o Programa de cribado de cancro de colorrectal a través das entidades privadas. O seu despregamento verificarase con arranxo aos criterios e o cronograma que se indican a continuación.

Criterios para os Programas de detección do cancro colorrectal

 1. POBOACIÓN: Homes e mulleres de idades comprendidas entre 50 e 69 anos
 2. PROBA: detección de sangue oculto en feces
 3. INTERVALO ENTRE EXPLORACIÓNS: dous anos
 4. REQUISITOS A DEFINIR POLA ENTIDADE MÉDICA :
  • Actuacións no ámbito de atención primaria e especializada
  • Medios asignados ao programa
  • Fórmulas de información aos beneficiarios
  • Calendario, direccións e horarios dos centros
 5. ACCIÓNS A DESENVOLVER
  • Envío de carta de invitación
  • Fórmula de aceptación a participar no programa
  • Envío de Kit ou acceso a Kit de análise de sangue oculto en feces
  • Forma de entrega de mostra ao laboratorio
  • Comunicación de resultados ao paciente e remisión a consulta de especialista
  • Realización da proba diagnóstica: Colonoscopia

Cronograma de implantación

 1. Ata o 31 de xullo de 2019:
  • ENTREGA EN MUGEJU DO PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCRO COLORRECTAL. O programa deberá conter como mínimo os requisitos mencionados no punto 4 anterior e as accións a desenvolver mencionados no punto 5 anterior.
 2. Ata o 30 de novembro 2019:
  • 1ª fase de implantación ao 20% do colectivo (poboación obxectivo) adscrito á Entidade.
 3. Ata o 30 de abril 2020:
  • 2ª fase de implantación ao 50 % do colectivo (poboación obxectivo) adscrito á Entidade.
 4. Ata o 31 de xullo de 2020:
  • 3ª fase de implantación ao 30% restante do colectivo (poboación obxectivo) adscrito á Entidade.