Començament del Programa de garbellat de càncer colorrectal

Recomanar aquesta notícies

PROGRAMA DE GARBELLAT DE CÀNCER DE COLORRECTAL PER A MUTUALISTES ADSCRITS A les ENTITATS DE SEGUR PRIVADES

Ha donat començament el Programa de garbellat de càncer de colorrectal a través de les entitats privades. El seu desplegament es verificarà conformement als criteris i el cronograma que s'indiquen a continuació.

Criteris per als Programes de detecció del càncer colorrectal

 1. POBLACIÓ: Homes i dones d'edats compreses entre 50 i 69 anys
 2. PROVA: detecció de sang oculta en femta
 3. INTERVAL ENTRE EXPLORACIONS: dos anys
 4. REQUISITS A DEFINIR PER L'ENTITAT MÈDICA :
  • Actuacions en l'àmbit d'atenció primària i especialitzada
  • Mitjans assignats al programa
  • Fórmules d'informació als beneficiaris
  • Calendari, adreces i horaris dels centres
 5. ACCIONS A DESENVOLUPAR
  • Enviament de carta d'invitació
  • Fórmula d'acceptació a participar al programa
  • Enviament de Joc o accés a Joc d'anàlisi de sang oculta en femta
  • Forma d'entrega de mostra al laboratori
  • Comunicació de resultats al pacient i remissió a consulta d'especialista
  • Realització de la prova diagnòstica: Colonoscopia

Cronograma d'implantació

 1. Fins al 31 de juliol de 2019:
  • ENTREGA EN MUGEJU DEL PROGRAMA DE GARBELLAT DE CÀNCER COLORRECTAL. El programa haurà de contenir com a mínim els requisits esmentats en el punt 4 anterior i les accions a desenvolupar esmentats en el punt 5 anterior.
 2. Fins al 30 de novembre 2019:
  • 1ª fase d'implantació al 20% del col·lectiu (població objectiu) adscrit a l'Entitat.
 3. Fins al 30 d'abril 2020:
  • 2ª fase d'implantació al 50 % del col·lectiu (població objectiu) adscrit a l'Entitat.
 4. Fins al 31 de juliol de 2020:
  • 3ª fase d'implantació al 30% restant del col·lectiu (població objectiu) adscrit a l'Entitat.