Convocatòria del VII Certamen de Pintura

Recomanar esta notícies

La Mutualitat General Judicial, amb el patrocini del Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. (BBVA), convoca el VII Certamen de Pintura entre els mutualistes i beneficiaris de la mateixa d'acord a les bases que s'adjunten.

Podran participar tots els mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), tant actius com a jubilats, i el personal que presta servici en els Servicis Centrals i en les Delegacions Provincials de la Mutualitat.

El concurs està dotat amb una quantitat total de 4.500 euros i estarà destinat a premiar l'adquisició de les dos obres, d'entre les seleccionades i designades pel Jurat nomenat a este efecte. Els premis, per rigorós orde de preferència, tindran la següent dotació econòmica: 3.000 euros el primer premi i 1.500 euros el segon.

Les obres podran ser entregades, personalment o mitjançant agència de transport, entre els dies 16 de setembre i 11 d'octubre de 2019, tots dos inclosos, de dilluns a divendres, en horari de 9:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres en la següent direcció:

MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL
VII Certamen de Pintura
C/ Marqués del Duero, 7
28001 – Madrid.

Arxius associats