Constitución dos órganos de control de MUGEJU

Sesión Constitutiva do Consello
Recomendar estas noticias

 

No día de onte tivo lugar, na sede dos Servizos Centrais da Mutualidade Xeral Xudicial, a constitución dos órganos de control nados ao amparo do Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación e actualización da estrutura orgánica da Mutualidade Xeral Xudicial.

A nova regulación, en vigor desde o 13 de marzo, reforza o control e vixilancia na xestión e reforma os mecanismos de participación e funcionamento interno da mutualidade, ao asegurar a representación equilibrada de todos os colectivos protexidos por MUGEJU, incluídos os maxistrados, xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza que ata agora non estaban presentes.

Os membros presentes do Consello Xeral elixiron por unanimidade a elección da maxistrada Dna. Ana María Orellana Cano como Presidenta deste órgano e ao Letrado da Administración de Xustiza, D. Ernesto Pedro Casado Rodríguez, como Vicepresidente. Así mesmo, elixíronse a D. Eduardo Montesinos Fernández, do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, e a Dona Pilar Esther Sebastián Selectos, do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, como membros representantes do Consello Xeral na Comisión Reitora.

A Presidenta do Consello Xeral realizou un esbozo dos principais proxectos nos que a Mutualidade debe centrar os seus esforzos, entre outros: a implantación da receita electrónica e a regulación da incapacidade temporal.

Sesión Constitutiva da Comisión Reitora de MUGEJU

O Secretario de Estado de Xustiza, Manuel-Jesús Dolz Lago, presidiu o acto de constitución da Comisión Reitora da Mutualidade Xeral Xudicial, manifestando a importancia que ten a transformación que realiza o Real Decreto 96/2019, mediante a cal non só se reorganiza, senón que tamén se moderniza a estrutura da Mutualidade, na liña percorrida polas outras mutualidades administrativas.