Informazioa emateko zerbitzuak

Albiste hau gomendatu

Mutualistari emandako prestazioak jasotzen du Ezintasun Iraunkorra , Baliaezintasun Handia bai Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza de la variación que tendrá lugar en la nómina del mes de marzo de 2019 donde se ha procedido a la actualización de la nómina, como consecuencia del incremento previsto en las pensiones percibidas en 2018 por la aprobación del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Gero Elbarritasun Iraunkorra eta elbarritasun handia onartutako urteko igoera% 1,6 pentsioetarako ere, ordainsari bakarra jasoko dituzten pentsiodunak 2019 sartuko da (apirilaren 1a baino lehen igualará %0,1 igo da batez bestekoa (pentsioak kpi% 1,7 du 2018ko kokatua.

Horren ondorioz, Mutualitate Orokor Judizialak egin al du urtarrileko nominan 2019 (%1,6 hazi horiek, datorren martxoaren 2019 nomina eta pentsio, handitu egin al da (%0,1 ondorioekin, eta dagozkion atzerapenak ordaindu urtarrilaren urtarrila eta otsaila 2019 irudian, bai ordainketa bakarra sartu al den.

La variación en la nómina del mes de marzo de 2019 donde se ha procedido a la actualización de la nómina, será el siguiente:

 

  Ezintasun Iraunkorra Baliaezintasun Handia
Paga única que compensa la desviación del IPC del 0,1% de los importes del año 2018 1,00 euro artean eta 7,00 23,05 2,47 euro artean.
(%0,1 Igo da, eta ondorioak urtarrilaren 2019 0,13 eta 0,58 euro bitartean 0,49 euro artean eta 1,70
Atrasos de la actualización del 0,1% de enero y febrero de 2019 0,30 euro eta 50 artean 0,97 2,88 euro artean.

 

Mutualisten prestazioaren hartzaile dagokienez. Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza 2.2 atalean ezarritakoaren arabera, jakinarazten da (28/Errege 2018ko abenduaren 28ko pentsioen balioa handitzea, beste herri eta gizarte arloko presazko neurriei buruzkoa, enplegua eta laneko ordainsari bakarra ordaindu egingo da, eta apirilaren 1a baino lehen, jasotzaileek edo gehiagoko seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa, 18 eta 65 urte edo gehiagoko minusbaliotasun maila 100eko konpentsatuko duen irudian, desbideratzea; alegia, jasotako prestazioaren zenbatekoek% 0,1 2018. urtean.

 

  Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza
Paga única que compensa la desviación del IPC del 0,1% de los importes del año 2018 1,11 6,84 euro artean.