Asistencia Sanitaria no estranxeiro 2018

Recomendar estas noticias

NOVA COMPA??A PARA O A?Ou 2018 PARA A ASISTENCIA SANITARIA NO ESTRANXEIRO

A asistencia sanitaria a mutualistas de Mugeju en desprazamentos temporais ao estranxeiro por un per?odo inferior ou igual a 120 d?as, por destino ou outros motivos non laborais, durante o a?ou 2018 (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro), prestarse? na forma e condici?ns establecidas no contrato subscrito coa compa??a Caixa de Seguros Reunidos, Compa??a de Seguros e reaseguros, S.A. -CASER-

N? de P?liza: 00001824

Data de efecto e vencemento: desde as 00:00 horas do 01/01/2018 ?s 24:00 horas do 31/12/2018.

Tel?fono para a prestaci?n de servizos: + 34? 910551648