Carta de servizos - Subsanación de erros

Recomendar estas noticias

Advertidos erros na carta de servizos publicada, procedeuse a unha nova edición da mesma con esta data. Pode consultar a versión actualizada picando  aquí