Situacións Adicionais dentro do Sistema Xeral da Seguridade Social, sen actividade laboral, que afectan ao dereito á asistencia sanitaria dos beneficiarios de MUGEJU.

Recomendar estas noticias

CIRCULAR Nº 87 de data 21 de Maio de 2012, da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial sobre campo de aplicación do Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza e Réxime de Afiliación a MUGEJU, á que se incorporou, situacións adicionais dentro do Sistema Xeral da Seguridade Social, sen actividade laboral, que afectan ao dereito á asistencia sanitaria dos beneficiarios de MUGEJU e algunhas aclaracións ao texto.