Kotizazioa

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Derrigorrezko Kotizazioa

 1. Irudian, behartuta daude gizarte segurantzako erregimen berezia langile kotizatu justizia-administrazioko (irudian, bere aplikazio-eremuan sartutako mutualista altan dauden eta hurrengo administrazio-egoeretakoren batean:
  1. Lanean, egoera hori kontuan izanik, lizentzia, aldi baterako ezintasuna barne), haurdunaldiko arriskuagatik eta edoskitze naturaleko edo.
  2. Zerbitzu bereziak.
  3. Funtzioen etendura behin-behinekoa edo irmoa.
  4. Personal al servicio de la Administración de Justicia que pase a desempeñar destino o ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.
 2. Kotizatzeko betebeharra sortu duen interesa zuten alta-egunetik aurrera egiten duen bitartean, mutualitate orokor judizialak eta erabiltzaileari alta emanda egotea.

Kotizazioa etengo

Kotizatzeko betebeharra eten egiten diren bazkideak:

 • Norberaren kontuetarako lizentzia da.
 • Etendura irmoa dagoela.

Derrigorrezko kotizazioak, adierazitako aldietan mutualisten diren egunetik hasiko dira berriro acreditarles ordainketak, hilero descontándose, zor osoa ordaindu arte, alegia, beste korronte bat eta kuota atzeratua. borondatezko eszedentzia egoera horietatik pasatzen Bada, edo beste edozein baldintza edo egoera ez duen kotizatzeko betebeharra, zor dituzten kuotak ordaindu beharko dute.

Kotizatzeko betebeharra ez

 • Mutualista edo pentsioa jasotzen duten erretiro egoerara heltzen diren urteko klase pasiboen araubidearen aldetik eragin erregelamendu honen aplikazio-eremuan sartzen diren langileen. Salbuespena mutualisten ondoreak izango ditu erretiratu kotizazio hurrengo hilean gertakizun irudian.
 • Los mutualistas que se encuentren en la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares, o por violencia de género

Afiliazioa eta kotizatzea.

Los mutualistas voluntarios están obligados a cotizar mientras se encuentren en situación de alta facultativa. El mutualista deberá abonar en este caso la suma correspondiente a la cuota del funcionario o la funcionaria y la Aportación del Estado. La cotización de mutualistas voluntarios retrotraerá sus efectos al día siguiente al de la fecha de la baja como mutualistas obligatorios.

Araudia: