Convenio de Colaboraci?n entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Pod?logos

Recomendar esta p?gina

A Mutualidade Xeral Xudicial (Mugeju) ? sensible ?s necesidades complementarias da sa?de e o benestar do noso colectivo e por este motivo no d?a de hoxe tivo lugar a firma do Convenio de Colaboraci?n entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Pod?logos para facilitar o acceso aos Servizos de Podolog?? os Afiliados de Mugeju.

Ser?n beneficiarios do devandito Convenio todos os titulares e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial e o mesmo rexerse? polas cl?usulas recollidas no documento que se adxunta e de acordo coa o Baremo que se acompa?a.

En breve publicarse? a listaxe de Profesionais adscritos ao devandito Convenio que comezar? a ser ?efectivo a partir do pr?ximo d?a 1 de Outubro de 2016 e ao tempo facilitarse?n as coordenadas de referencia por se existise algunha d?bida sobre os servizos que se ofrecen e os profesionais adscritos.

O presente Convenio ten car?cter de colaboraci?n e en ning?n caso de prestaci?n regulada de Mugeju, sendo un servizo adicional que ofrecemos en aras de mellorar a calidade de vida dos nosos mutualistas.

IMG_20160912_111142.jpg

IMG_20160912_111026.jpg

?