Onuradunak

Orrialde hau gomendatu

Edukia

Onuradunak sartzea

Onuradunak izan daitezke (senideen edo horiekin Judizial gisa hartu Dute alta mutualista baten eskutik, gizarte segurantzako erregimen orokorrean ezarritako baldintzetan, jarraian adierazten den bezala:

  1. Mutualista (ezkontidea, bai eta zergadunarekin bizi den pertsonaren edo antzeko harreman afektiboa, mutualista ere.
  2. Los descendientes, tanto del titular como del cónyuge cualquiera que sea su filiación legal, hijos adoptivos, hermanos y los acogidos de hecho. Los descendientes e hijos adoptivos podrán serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, y los hijos también de la persona que conviva con el mutualista en análoga relación de afectividad a la de cónyuge.
  3. Aurrekoak hala, eta mutualista (ezkontideak, aurreko edo ondorengo horien ezkontideek berriro.
  4. Mutualista zerikusia duen beste edozein pertsona jaso duen gizarte segurantzako erregimen orokorrean.

Noiz onartu zuten eragina handia izango da eskabidea jaso eta dagokion zerbitzu zentraletan Mugeju eskuordetzea, eta bai – cumpliéndose requisitos- beharrezko diren dokumentu guztiak aurkeztu dira; hala ere, oraindik ez dago oraindik ez daude prest edo Ez (edo mutualista, lor daiteke, berriz, alta bat (jaioberrien kasuan provisional.En, seme-alabaren ama mutualista berezko eskubidea dute (titularra edo onuraduna) sortu edo, jaio da, alta ematen den urteko lehen hilabetearen barruan aurkeztuko da eskabidea alegia.

Onuradunak (mutualista hilez gero

Heriotza kasuan, mutualista (alta, judiziala izan al daitezke mutualismoa, mutualista gisa, zuzenbide pribatua, baldin eta eskatutako baldintzak betetzen dituzten viudos y viudas, umezurtzek eta umezurtzen mutualista, aktiboak eta martutene.
Bizikide diren berdinetsita daude alarguntasun-pentsioa jasotzen dituztenek edo horien viudos y viudas klase aplikazio-eremuan sartzen badira, mutualista izan Dute (Judiziala.
Parekatu gabe edo hilik al jotzen da semea edo alaba edo adingabea, ezgaitua edo ezintasuna edo handiagoa izan den aita edo ama, bertan behera utzitako mutualista, baldintzak betetzen dituztenean.

 

Onuradunak hala banantzea, dibortzioa edo deuseztasuna (mutualista.

Mutualismoa eta onuradun izan dezakete (onuraduna denean, baldintzak betetzen badituzu, ezkontide banandu edo mutualista bat bizi den bikote aitortua duten edo ez, altan dagoen dabil, eta beraiekin bizi diren seme-alabek dituenak.

Afiliazioko dokumentuak

La condición de  beneficiario o beneficiaria a este Régimen Especial de Seguridad Social, se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del beneficiario o beneficiaria y  titularra (afiliazio zenbakia mutualista.

Mutualista gisa, zuzenbide pribatua (los viudos y viudas, umezurtzek eta umezurtzen mutualista) agiriaren bidez egiaztatuko da, edo, bertan adierazita eta datu pertsonalak norberaren zenbakia langilearen aldetik (titularra izatea.

La MUGEJU facilitara como documento acreditativo de su condición de beneficiario o beneficiaria o titular por derecho derivado, una Tarjeta individual de Afiliación de material plástico y con banda magnética.

Alta berriei, agiri bat emango du behin-behineko ” “ afiliazio, onuraduna izatea (hori frogatzeko, MUGEJU eta titularra edo titularrak zuzenbide eratorria (alargunak eta umezurtzak/alargunak eta umezurtzak) bere esku dagoen arte Edo banakako txartela behin betiko.

Baldintzak

Para la determinación de la condición de beneficiario o beneficiaria a cargo de un mutualista de Mugeju se estará a lo dispuesto en el Régimen general de la Seguridad Social.

Baldintza hauek bete dira:

  1. Vivir con el titular del derecho y a sus expensas. No se apreciará falta de convivencia en los casos de separación transitoria y ocasional por razón de trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y demás circunstancias similares.
  2. Ondorengo edo antzeko kasuan, lan etekinak (sarrerak jaso gabe, kapitalaren alegia, pentsioa kapital higiezinaren urteko eta gorako (irudian, bi efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP).
  3. Babestuta ez badago, beste titulu bakoitzeko bidez, gizarte segurantzako Sistema osatzen duten edozein erregimenetan dauden antzeko azalera du eta espainiako erregimen orokorrean ezarritakoak.

Bateraezintasunak

Onuradunak eta onuradun izatea bateraezina izango Dute (eremuan duen pertsonaren edo Epai bidez:

  1. Mutualista, beste onuradun izan duen titularrak eskubidea badu ere sartuta egotea, bestela, onuradunak egin behar duten eskubidea (titular bakarra sartzen delako.
  2. Mutualista nahitaezkoa dela.
  3. La pertenencia a otro Régimen del Sistema de la Seguridad Social, ya sea como titular o beneficiario o beneficiaria.

Araudia eta eskabideak: