Afiliazioa.

Orrialde hau gomendatu

Edukia

 

Titularrak sartzea

Nahitaez aplikazio-eremuan sartzen dira (Mutualismoa judiziala:

 1. Batzordekideak karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialen kidegoa (karrerako funtzionarioek, mediku forentse, prozesuko eta administrazioko kudeaketa, prozesuko eta administrazioko izapidetzea eta laguntza judizialeko eta justizia-administrazioko kidego eta eskalen gainerako irudian, non eta administrazio publikoaren edozein izanda ere, horrelakorik behar bezala kudeatzeko.
 2. Praktiketako funtzionarioak, eta duten karreretan sartu al justizia-administrazioko Kidego al
 3. Abokatu karrera legelarien osatzen duten taldea (Auzitegi Konstituzionala.
 4. Honako Atal edo profesionalek osatzen duten kideek eskubidea gordeko du Mutualitate Orokor Judizialak izan.
 5. Justizia administrazioko Pertsonalaren irudian, aipatutako helburua bete beharreko eginkizunak aurrera eramatea edo 1. paragrafoa gertatzen den legez, bitarteko horietan ordezkoak edo karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako. irudian, justizia-administrazioko Kidego edo besteengan aplikazio-eremuan sartzeko nahitaezkoa izango dute (judiziala.

 

Alta

 1. Altan egongo dira nahitaez, Mutualitate Orokor Judizialak aplikazio-eremuan dauden funtzionarioentzat (mutualismoa dauden. jarduneko zerbitzua , desde el momento de la toma de posesión, bien cuando adquieran la condición de praktiketako funtzionarioak. edo funtzionarioak, egoera horretan dago ondasun edo zerbitzu aktiboan edo reingresen direnean egin beharreko eginkizunak aurrera eramatea eta pasa den irudian, ordezko gisa, ordezko diren edo bitarteko karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako, gainerako kidegoei, eta justizia administrazioan.
 2. Conservarán la condición de mutualista en alta obligatoria, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones:
  1. Zerbitzu bereziak , salvo el personal incluido en este Régimen Especial que se encuentre en la situación de servicios especiales por prestar servicios como personal de la Administración de la Unión Europea o de otra organización internacional en la que España sea parte y que estén acogidos obligatoriamente al Régimen de previsión de la mencionada organización, mientras dure dicha situación; y el que ejercite el derecho de transferencia establecido en el art. 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero.
  2. Seme-alabak edo familiakoak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeria dela - eta.
  3. Funtzioen etendura behin-behinekoa edo irmoa.
 3. Halaber, esku egongo dira kideak mutualitatean alta erretiratuak de las Carreras, Cuerpos y Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial que procedan de una situación administrativa de inclusión obligatoria en la Mutualidad o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

 

Afiliazioko dokumentuak

La condición de afiliado a este Régimen Especial de Seguridad Social se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este Régimen Especial.

La MUGEJU facilitara como documento acreditativo de su condición de afiliado, una Tarjeta individual de Afiliación para cada mutualista de material plástico y con banda magnética.

Para las nuevas Altas, se emitirá un Documento “provisional” de Afiliación, que servirá para acreditar su condición de afiliado a MUGEJU hasta que obre en su poder la Tarjeta individual de Afiliación definitiva.

 

Bajak

 1. Nahitaezko baja emango zaie mutualista gisa
  1. Borondatezko eszedentziaren egoerara heltzen dioten funtzionarioak, edozein modalitatetan, seme-alabak zaintzeko emandakoak kenduta, familia eta genero indarkeria.
  2. Los funcionarios que pierdan la condición que da acceso a ser mutualista, cualquiera que sea la causa.
  3. Funtzionarioek eskubidea badute (viii. eranskina (11.2 artikuluan ezarritako transferentzia funtzionarien estatutoa, Europako Erkidegoak onartutako Araudiaren 259. / 1968, Kontseiluaren 2002ko otsailaren 29ko.
  4. Funtzionarioek utzitako lanpostu edo eginkizun ordezkoak egiteko erabili, edo ordezko bitartekoak, karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako. irudian, Gorputz edo besteengan justizia-administrazioko reingresen eta jatorrizko kidegoan ez justizia administrazioan.

 

Araudia eta dokumentazioa