Afiliazioa.

Orrialde hau gomendatu

Edukia

 

Titularrak sartzea

Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Mutualismo judicial:

 1. Batzordekideak karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialen kidegoa (karrerako funtzionarioek, mediku forentse, prozesuko eta administrazioko kudeaketa, prozesuko eta administrazioko izapidetzea eta laguntza judizialeko eta justizia-administrazioko kidego eta eskalen gainerako irudian, non eta administrazio publikoaren edozein izanda ere, horrelakorik behar bezala kudeatzeko.
 2. Praktiketako funtzionarioak, eta duten karreretan sartu al justizia-administrazioko Kidego al
 3. Abokatu karrera legelarien osatzen duten taldea (Auzitegi Konstituzionala.
 4. Los miembros de los Cuerpos profesionales extinguidos o integrados que conserven el derecho a pertenecer a la Mutualidad General Judicial.
 5. El Personal al servicio de la Administración de Justicia a que se refiere el apartado1 que pase a desempeñar destino o ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia mantendrá su inclusión obligatoria en el campo de aplicación del mutualismo judicial.

 

Alta

 1. Altan egongo dira nahitaez, Mutualitate Orokor Judizialak aplikazio-eremuan dauden funtzionarioentzat (mutualismoa dauden. jarduneko zerbitzua , desde el momento de la toma de posesión, bien cuando adquieran la condición de praktiketako funtzionarioak. edo funtzionarioak, egoera horretan dago ondasun edo zerbitzu aktiboan edo reingresen direnean egin beharreko eginkizunak aurrera eramatea eta pasa den irudian, ordezko gisa, ordezko diren edo bitarteko karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako, gainerako kidegoei, eta justizia administrazioan.
 2. Mutualista izaera izango dute goiko nahitaezkoa izango dituzten eskubide eta betebehar berberak, zerbitzu aktiboko egoera, egoera hauetakoren bat datozenean.
  1. Zerbitzu bereziak araubide berezi honetan sartzen diren langileak, non dagoen zerbitzu berezietako egoera, administrazioko langileak eta zerbitzuak, europar batasuneko edo beste nazioarteko erakunde eta espainiak hartu behar al du kontuan, Araubide horren antolamendua egotea, egoerak dirauen bitartean; eta 11.2 artikuluan ezarritako eskubidea gauzatu den transferentzia (viii. eranskina (europako erkidegoetako funtzionarioen estatutuak eta erregelamendua onartu zituzten (, 259, Kontseiluaren 2002ko otsailaren 29ko.
  2. Excedencia por cuidado de hijos o familiares, y por razón de violencia de género.
  3. Funtzioen etendura behin-behinekoa edo irmoa.
 3. Halaber, esku egongo dira kideak mutualitatean alta erretiratuak de las Carreras, Cuerpos y Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial que procedan de una situación administrativa de inclusión obligatoria en la Mutualidad o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

 

Afiliazioko dokumentuak

La condición de afiliado a este Régimen Especial de Seguridad Social se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este Régimen Especial.

Erabiltzaile gisa, MUGEJU eta horri buruzko agiria, Edo mutualista bakoitzak banakako txartela plastikozko eta banda magnetikoa duena

Para las nuevas Altas, se emitirá un Documento “provisional” de Afiliación, que servirá para acreditar su condición de afiliado a MUGEJU hasta que obre en su poder la Tarjeta individual de Afiliación definitiva.

 

Bajak

 1. Nahitaezko baja emango zaie mutualista gisa
  1. Borondatezko eszedentziaren egoerara heltzen dioten funtzionarioak, edozein modalitatetan, seme-alabak zaintzeko emandakoak kenduta, familia eta genero indarkeria.
  2. Los funcionarios que pierdan la condición que da acceso a ser mutualista, cualquiera que sea la causa.
  3. Funtzionarioek eskubidea badute (viii. eranskina (11.2 artikuluan ezarritako transferentzia funtzionarien estatutoa, Europako Erkidegoak onartutako Araudiaren 259. / 1968, Kontseiluaren 2002ko otsailaren 29ko.
  4. Funtzionarioek utzitako lanpostu edo eginkizun ordezkoak egiteko erabili, edo ordezko bitartekoak, karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako. irudian, Gorputz edo besteengan justizia-administrazioko reingresen eta jatorrizko kidegoan ez justizia administrazioan.

 

Araudia eta dokumentazioa